Propozície PDF Tlačiť E-mail

Propozície 31. ročníka behu SNP Roháče - Podbiel
UsporiadateľŠportový klub Podbiel

Termín

05.08.2018

Miesto

Športový areál ŠK Podbiel Pod Pálenicou

Prihlášky

Registrovať sa treba najneskôr do 30.7.2018 prostredníctvom online registračného formulára na http://sk.podbiel.sk (od 1.7.2018)


Úhrada

Pretekár štartuje na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady. Pri prezentácii zaplatí štartovné 8 Euro.

Benefity

Všetci pretekári obdržia v rámci štartovacích balíčkov upomienkové predmety, po dobehnutí do cieľa pamätné medaily aktuálneho ročníka.

Dĺžka trate

21,8 km pre všetky kategórie.

Popis trate

Asfaltový podklad po celej trase: Podbiel (štadión ŠK Podbiel) - Oravský Biely Potok – Habovka – Zuberec - Zverovka (cintorín SNP).

Profil trate

Po celej dĺžke trate klesanie. Výškový rozdiel 540 m.

Občerstvenie

Občerstvovacie stanice budú v Zuberci (kilometer 9,3), v Oravskom Bielom Potoku (kilometer 15,1) a na Svrčkovej (kilometer 17,8). Po skončení pretekov bude pre pretekárov pripravený obed.

Časový limit

2 hodiny na občerstvovacej stanici na Svrčkovej (17,8 km). Pretekári, ktorí pribehnú na túto stanicu neskôr budú stiahnutí z trate.

Prezentácia

Športový areál ŠK Podbiel v deň pretekov od 7:30.

Časový rozpis

7:30 - 9:00 prezentácia

9:00 odvoz pretekárov na štart

09:50 nástup, sľub pretekárov a rozhodcov

10:00 spoločný štart všetkých kategórií pri cintoríne SNP na Zverovke

13:00 vyhlásenie výsledkov na štadióne ŠK

Doprava

Vlakové spojenie do stanice Podbiel, alebo autobusové spojenie do stanice Podbiel. Odvoz pretekárov z priestoru cieľa späť na štadión ŠK Podbiel zabezpečuje usporiadateľ.

Zdravotné zabezpečenie

Nemocnica s poliklinikou Trstená.

Web

Informácie o pretekoch, registračný formulár, výsledkovú listinu a fotografie nájdete na stránke http://sk.podbiel.sk.

Traťový rekord

Muži - Ján Križák (AŠK Grafobal Skalica) v roku 2005 čas 1:07:33

Ženy – Eva Neznáma (Dolný Kubín) v roku 2004 čas 1:23:35

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a smerníc tohoto predpisu.

Upozornenie

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo za plnej premávky na ceste s rešpektovaním zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí účastníkov.

Mládežnícke kategórie

Uskutočnia sa aj preteky na kratších tratiach pre mladých športovcov z obce Podbiel.


Kategórie


A - celkové poradie všetkých pretekárov

B - muži od 40 do 49 rokov (rok nar. 1978 - 1969)

C - muži od 50 do 59 rokov (rok nar. 1968 - 1959)

D - muži nad 60 rokov (rok nar. 1958 a skôr)

E - ženy do 39 rokov (rok nar. 1979 a neskôr)

F – ženy nad 40 rokov (rok nar. 1978 a skôr)

O - oravskí pretekári štartujúci za kluby so sídlom v niektorom z troch oravských okresov, resp. tí bez klubovej príslušnosti s miestom trvalého pobytu na Orave.

Ceny

Pretekári na prvých miestach v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami.

V kategórii A – celkové poradie:

V ostatných kategóriách - B, C, D, E, F, O:

1. miesto 60 Euro

1. miesto 40 Euro

2. miesto 50 Euro

2. miesto 30 Euro

3. miesto 40 Euro

3. miesto 20 Euro

4. miesto 30 Euro


5. miesto 20 Euro
Protesty

Prijíma riaditeľ pretekov do 10 minút po skončení pretekov.
 
Copyright © 2018 Športový klub Podbiel. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.